ทางทีมงานต้องการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด ดังนั้นผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติ

  • อายุเท่าไหร่ก็ได้
  • ใจรักการเรียนรู้อย่างสมำ่เสมอ
  • ไม่จำเป็นต้องนำเสนอเก่ง
  • สามารถคิดแผนการได้ว่าทำยังไงให้ Product เสร็จ
  • สามารถมาร่วมงาน Pitching Day ได้ในวันที่ 16-17 กย. 2560
  • เป็นทีมหรือบุคคลก็ได้ จำนวน 1- กี่คนก็ได้
  • มีไอเดียในใจว่าต้องการเงินลงทุนเท่าไหร่ และพร้อมจะแลกกับหุ้นเป็นจำนวนเท่าไหร่