นอกเหนือไปจากได้รับสิทธ์ร่วมลงทุนจาก Angel Investor แล้ว ผู้สมัครทุกทีมยังได้รับความรู้จากระบบ Course Online และการชี้แนะจาก Mentor ที่มีประสบการณ์ทำ Startup จริงๆอีกด้วย โดยรายละเอียดสิ่งที่ได้รับมีดังนี้

1. เนื้อหาจาก Course Online ครอบคลุม

 • Technology and entrepreneurship overview
 • Entrepreneur characteristic
 • Thailand startup ecosystem
 • Silicon valley
 • Entrepreneur
 • Entrepreneur characteristic
 • Thailand startup ecosystem
 • Silicon valley + case studies
 • Design Thinking
 • Lean Startup
 • Agile
 • 8 Key frameworks
 • Entrepreneur Experience
 • Accounting
 • Legal
 • Startup Marketing
 • Growth Hacking Framework
 • Investor Pitch

โดยเมื่อทำการเรียนเสร็จ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำเอกสารเพื่อจะช่วยให้ตนเองได้ Review Business ของตัวเองอีกครั้งและส่งให้กับทีมงาน Angel Garden

2. Mentor Session หลังจากที่ได้รับการส่งงานจะครอบคลุม

 • การแนะนำส่วนตัวโดยการ comment จากเอกสารที่ส่งมา
 • ถามตอบอื่นๆ
 • รวมระยะเวลา 30 นาที – 1 ชม.

สามารถดูตัวอย่างการ Mentor ได้ที่ Video นี้นะครับ