ทางทีมงานต้องการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด ดังนั้นผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้