นอกเหนือไปจากได้รับสิทธ์ร่วมลงทุนจาก Angel Investor แล้ว ผู้สมัครทุกทีมยังได้รับความรู้จากระบบ Course Online และการชี้แนะจาก Mentor ที่มีประสบการณ์ทำ Startup จริงๆอีกด้วย โดยรายละเอียดสิ่งที่ได้รับมีดังนี้